A A A

Dom w budowie

Przedmiotem ubezpieczenia jest dom w trakcie budowy.

Ubezpieczone mogą być również:

stałe elementy, mienie ruchome, budynki gospodarcze, garaże, ogrodzenie itp.

 


Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

 

 

Zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju.