A A A

NNW

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci w kraju i za granicą.


Dodatkowo możemy się ubezpieczyć od:

  • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.
  • koszty z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • oraz od wielu innych zdarzeń.