A A A

Ochrona prawna

Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów ochrony prawnej, w przypadku gdy jesteśmy zmuszeni do obrony swoich praw (Występujemy w charakterze: pozwanego, podejrzanego, oskarżonego itp.), zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

 

 


Ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej objęte są w szczególności:

  • koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej (np. adwokatów),
  • koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo dokumentów stanowiących środki dowodowe,
  • pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie naszych praw.