A A A

Domki letniskowe

Domkiem letniskowym jest budynek zamieszkiwany czasowo, który służy służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innej działki.

Oprócz samego domku letniskowego ubezpieczone mogą być również budynki gospodarcze oraz mienie ruchome znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.

 

 


Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania.

 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

 


Ubezpieczenie umożliwia również ochronę mienia od szkód powstałych na skutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.